aklinti

ãklinti, -ina, -ino 1. tr. L daryti aklą. 2. tr. R77 daryti nematantį, į akis šviečiant, akinti: Prožektoriaus spinduliai aklina žmogų . Saulė aklino bėgančiuosius . 3. tr. Užv vadinti, laikyti aklu: Tu manę neãklink, aš ne ãklas, aš matau! J. Aklai žiūrėjęs, kitą aklina LTR(Šll). 4. tr. prk. daryti tamsuoliu, nežinėliu, dumti akis: Kas juos gaivinti ir laiminti galėtų, tai juos dar kuo daugiau aklina ir naikina Vd. | refl.: Patsai jis tuo aklinasi, jeib tik nieko tikro nepamatytų, nenumanytų Vd. 5. intr. eiti apgraibomis: Ir ãklins dar man per laukus lyg aklys Š. \ aklinti; apaklinti; išaklinti; užaklinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • aklinti — ãklinti vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aklinimas — ãklinimas sm. (1) 1. R41, B → aklinti 1. 2. → aklinti 4: Aklinimas, o ne švietimas buvo jų galvoj rš. 3. aklinas užtaisymas, užplakimas: Galutinas sandarumas pasiekiamas aklinimu rš. aklinimas; apaklinimas; užaklinimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apaklinti — apãklinti tr. 1. B, R padaryti aklą, nematantį. 2. prk. DP509 dvasiškai apakinti: Apaklino ... juos piktybės jų SPII116. aklinti; apaklinti; išaklinti; užaklinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išaklinti — išãklinti tr. išvadinti aklu: Išãklino mane, pati akla būdama Pc. aklinti; apaklinti; išaklinti; užaklinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užaklinti — užãklinti tr. 1. aklinai užtaisyti: Tuoj bulves supylusi, rūsį užãklino Plt. Užãklinti vamzdelį BŽ161. 2. DP45, MP99 dvasiškai apakinti: Neapykanta užaklino juos brš. aklinti; apaklinti; išaklinti; užaklinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.